ניווט ואסטרטגיה בתנאי אי הודאות

ניווט ואסטרטגיה בתנאי אי הודאות

אי הודאות היא שגרה אבל לא כל הרמות של אי הודאות הן שגרתיות. הכוונה היא, שמצבי אי הודאות נעים על סקאלה של רמת השליטה והידע לגבי העתיד לבוא, ולכן גם הכלים צריכים להתאים לעוצמה של אי הודאות.

להלן פירוט העוצמות של אי הודאות והגישות המותאמות:

  1. המצב הפשוט – ישנה הבנה מספקת לגבי המתרחש כעת ולגבי העתיד הקרוב. למשל כניסת מתחרה חדש.
    הכלים יהיו מחקר שוק, מיפוי לקוחות, מיפוי שירותים שיש לפתח והצעדים האופרטיביים למימוש האסטרטגיה.
  2. המצב השני– לעתיד יש מספר אפשריות. למשל, מצבים בהם קיימת תלות בהחלטת הרגולטור או בחקיקה עתידית. במצב כזה, אין בהירות מוחלטת לגבי התנאים, המגבלות והדרישות שיגיעו, ולכן חשוב לפתח מס' תרחשים- אחד לכל אפשרות.
  3. המצב השלישי- הוא אירוע של עתיד דינמי- זהו מצב בו קשה לחזות את ההתפתחות בגלל תלות במגוון גורמים חיצוניים, עליהם לארגון אין כל שליטה, ולכן אין אפשרות לעשות חיזוי מדויק. למשל, כניסה לשוק חדש- התלות תהיה בסביבה כלכלית, בהעדפת צרכנים, בתחרות בשוק ועוד. במצב כזה מומלץ לבנות אסטרטגיה גמישה אותה ניתן יהיה להתאים לשינויים בשטח.
  4. המצב הקשוח הוא -עמימות מוחלטת – זהו מצב בו אפילו לא ניתן לזהות את המשתנים הרלוונטיים. במצב כזה הימור לוקח חלק גדול בקבלת ההחלטות. במצבים כאלה רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אחת הדרכים להתמודד היא לאתגר את הנחות היסוד, שפעלו עד כה, ולפתח מודל הפעלה גמיש שניתן לשינוי תוך כדי תנועה.

ובהקשר הזה, אני רוצה לשתף אתכם בממצאי העבודה של פיליפ טטלוק שערך מחקר בנושא של ניבוי תחזיות וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות.

תוצאות המחקר הראו שהחזאים הטובים ביותר היו אלה שפעלו בהלימה לעקרונות הבאים:

  1. בחינת הנחות היסוד – החזאים הטובים מסוגלים לזהות ולנסח את הנחות היסוד שלהם. הם גם מוכנים לשחרר אותן, במידה ואילו כבר לא משרתות את המטרות שלהם.
  2. החזאים הטובים מסוגלים לראות דברים ממספר נקודות מבט ולשקול את מכלול האפשרויות, כולל השגויות. זה עוזר להימנע מעודף ביטחון עצמי ולבצע תחזיות מדויקות יותר.
  3. החזאים הטובים מפגינים גמישות מול ראיות חדשות ומוכנים לשנות את דעתם האישית. הם לא מתקבעים ומחפשים מידע שמחזק את הדעה שכבר יש להם אלא שומרים על פתיחות וגמישות מחשבתית.
  4. החזאים הטובים מודעים לנקודות החולשה שלהם ולהטיות הקוגניטיביות שמפעילות אותם, ולכן מסוגלים לנטרל או למזער את ההשפעה השלילית שלהן.

ההטיות הדומיננטיות הן: אישור, עיגון וזמינות.

על פי המחקר, סט הכלים המפורט משמעותי יותר מאשר המומחיות בתחום כזה או אחר.

כתרגול, תנסו לאתגר את החשיבה שלכם/ן ותעמידו למבחן את הנחות היסוד שלכם/ן.